Når du benytter investering på Spar Nord Netbank, skal du udfylde en investeringsprofil.

  1. Vælg investering 
  2. Klik på investeringsrådgivning
  3. Vælg opret investeringsprofil

Inden du investerer, er det vigtigt, at du bekræfter, at du har kendskab til og
forstår risikoen ved ikke-komplekse produkter som aktier handlet på
regulerede markeder, obligationer og investeringsbeviser. Du bekræfter ved at
sætte flueben i feltet ”Jeg bekræfter ovenstående”.

Klik derefter på næste.

NB: Hvis du efter at have læst Spar Nords basisinformation om
finansielle instrumenter ikke har forstået de nævnte investeringsprodukter
og deres tilhørende risici, skal du ikke gå videre, men kontakte din
rådgiver.

 

Angiv de formål, der er for dig med investeringen og indtast det antal år, du forventer, der er til, at pengene skal udbetales.

Du bliver nu præsenteret for en risikotest. For at kunne give dig en fyldestgørende rådgivning, er det vigtigt at vide, hvor meget risiko du er villig til at påtage dig. Derfor skal du besvare en række spørgsmål om din risikovillighed.

Klik på næste for at komme til risikotesten med i alt 13 spørgsmål.

På baggrund af dine besvarelser beregner vi et risikotal ogkommer med en beskrivelse af din risikoprofil ud fra dine besvarelser i risikotesten.

Hvis du synes, beskrivelsen passer på dig klik næste. Ellers klik på fanen risikotest - spørgsmål og tag testen igen.

Selve besvarelsen sendes automatisk til Spar Nord.

Var vores guide hjælpsom?

Fortæl os hvad du synes om vores guide og hjælp os med at blive endnu bedre.